Bli medlem i HKRF


Betala in medlemsavgiften till bankgiro: 469 - 5268, skriv ditt namn, personnummer (10 siffror)

och adress i meddelandefältet.


Medlemspriser 2018


senior - 300:-

junior - 225:- (till och med det år du fyller 18)     

familj - 800:- (max 4 personer varav max 2 vuxna)