Bli medlem i HKRF

 

Betala in medlemsavgiften till bankgiro: 469 - 5268, skriv ditt namn, personnummer (10 siffror)

och adress i meddelandefältet.

 

Medlemspriser 2018

 

senior - 300:-

junior - 225:- (till och med det år du fyller 18)

familj - 800:- (max 4 personer varav max 2 vuxna)