Engelska rid- och körklasser den 29 september 2018

ADRESS: Hästhuset, Borgs Gård. 646 92 Gnesta


Vid frågor mail hasthusets.krf@gmail.com eller tel.0762438881 / MaaritI rid- och körklasser bedöms ekipagets helhetsintryck. Temperamentet värderas högt och rid-/körturen ska vara behaglig. Ekipaget ska vara välproportionerligt och hästens puts ingår i bedömningen. Hästen bedöms efter hur väl den passar till sin uppgift och ryttaren/kusken efter hur väl den rider/kör. Man letar efter en häst som är harmonisk och lugn men som samtidigt kan jobba med en viss energi.


Ryttarens Klädsel: Ljusa ridbyxor, ridkavaj eller enfärgad tröja eller jacka, ridsko eller ridstövel. Sporrar är ej tillåtet i någon rid klass. Ridspö max 75 cm är tillåtet. Ryttaren ska bära hjälm. På working hunter klasserna ska alla juniorer använda säkerhetsväst.

Kuskens Klädsel: Kusken ska ha körförkläde, huvudbonad, handskar samt piska i handen. Hjälm får användas i alla klasser och ska användas av alla juniorer. Engelsk klädstil önskas.


Hästens utrustning: Hästen ska vara betslad med enkelt bett enligt ponnydressyrens TR i samtliga ridklasser förutom i Open Ridden klassen och i Working Hunter Open klassen där det är valfri betsling. Hästen ska ha sadel av engelsk modell (hopp, dressyr, allround). Körning med valfri betsling. Utrustningen, vagnen och selen ska vara säkra, rena och väl anpassade till ekipaget.Proposition


1 .Anmälan sker via mail till hasthusets.krf@gmail senast 17e september 2018.

2. Startavgiften 120kr/klass för medlemmar och 150kr/klass för icke medlemmar betalas på plats. Medlemskap går att lösa på plats. Kontant, Swish eller bankkort.

3. För anmälan måste du vara medlem i en ridklubb ansluten till Svenska Ridsportförbundet med gällande olycksfallsförsäkring.

4 .Tävlingen är öppen för alla hästar och ponnyer som innehåller pass och är vaccinerade. Vaccinationsintyg skall uppvisas samband med startanmälan.

5. Kvalificerad Domare för engelska showklasser Stephanie von Arnold, eventuellt en domare till.

6. Startlistor publiceras på vår hemsida www.hkrf.se senast fredagen den 28e september 2018.

7. Vid frågor maila hasthuset.krf@gmail.com eller ring/sms 0762438881/Maarit

8. Tävlingen börjar kl. 9:00 sekretariatet öppnar kl. 8:00

9. Enklare servering finns på plats.

10. Vänligen respektera skyltningen och gå ej in i anläggningens stallar.

11. Vi förbehåller oss rätten för ändringar

 


Klass 1 Lead Rein

Öppen för: Ponny och Ryttare 3 – 9 år med medhjälpare.

Ponnyn skall ridas på passande bett, där tyglarna skall gå direkt från bettet till ryttarens hand. Ledtygeln skall fästas i nosgrimman. Inga extra inspänningstyglar får användas utan endast ett handtag är tillåtet att fästas på sadeln. Ledaren skall vara prydligt klädd och ha huvudbonad.

Klassens genomförande: enligt domarens anvisningar i skritt och trav samt halt och stillastående på lång tygel.


Klass 2 Novice Ridden

Öppen för ponny och junior ryttare max 16 år.  Ekipaget ska vara proportionerlig.

Ponnyn rids på passande bett, ponnyn skall ej galoppera, utom i den individuella uppvisningen.

Klassens genomförande: enligt domarens anvisningar i skritt och trav gemensamt, samt en individuell uppvisning (program publiceras på på hemsidan www.hkrf.se) där även galopp ingår, samt halt och stillastående på lång tygel.


Klass 3 Open Ridden

Öppen för alla ekipage junior och senior.  Ekipaget skall vara proportionerlig.

Klassens genomförande: samtliga rider på volt i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning.

Därefter en individuell uppvisnings (program publiceras på hemsidan www.hkrf.se) i skritt, trav galopp samt ökad galopp.


Klass 4 Working Hunter Lead Rein, Hoppning 20cm

Öppen för: Junior ryttare med medhjälpare.                                                                           Ponnyn skall ridas på passande bett, där tyglarna skall gå direkt från bettet till ryttarens hand. Ledtygeln skall fästas i nosgrimman. Inga extra inspänningstyglar får användas utan endast ett handtag är tillåtet att fästas på sadeln. Ledaren skall vara prydligt klädd och ha huvudbonad. Ryttare skall använda säkerhetsväst.

Klassens genomförande: enligt domarens anvisningar skritt och trav gemensamt och därefter individuell hoppning.


Klass 5 Working Hunter Novice, Hoppning 50cm

Öppen för alla ekipage.                                                                                                                 Klassens genomförande: enligt domarens anvisningar skritt, trav och galopp gemensamt och därefter individuellt hoppning på banan.


Klass 6 Working Hunter Open, Hoppning önskad höjd

Öppen för alla ekipage. Önskad höjd via anmälan. Individuell hoppning på banan.


Klass 7 Tömkörning

Öppen för ponnyer under 130cm mankhöjd.                                                                                 Klassens genomförande: Enligt domarens anvisningar gemensamt i skritt, trav och stillastående. Därefter en individuell uppvisnings (program bifogat på pm. på hemsidan www.hkrf.se) i skritt och trav.


Klass 8 Dressyr Körning Lätt

Öppen för alla ekipage. Valfritt med medhjälpare.

Klassens genomförande: Enligt domarens anvisningar gemensamt i skritt, trav och stillastående. Därefter en individuell uppvisnings (program bifogat i pm. på hemsidan www.hkrf.se) i skritt och trav


Klass 9 Dressyr Körning Svår                                                                                          Öppen för alla ekipage. Valfritt med medhjälpare.

Klassens genomförande: Enligt domarens anvisningar gemensamt i skritt, trav och stillastående. Därefter en individuell uppvisnings (program bifogat på pm. på hemsidan www.hkrf.se) i skritt och trav, ökad trav och ryggning.


Klass 10 Hurry Scurry, konkörning

Öppet för alla ekipage. Valfritt med medhjälpare.

Det ekipage med minst antal straffpoäng med snabbast tid vinner.

 


Varmt välkomna!